XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O cisową gałązkę” im. Leona Wyczółkowskiego

Opublikowano 2017-02-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób w wieku od 15 do 30 lat.

Opis
Na konkurs można przesłać od jednego do trzech wierszy.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne i rzeczowe. Zdobywca nagrody głównej otrzyma 1.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-05-15