XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Czernika

Opublikowano 2017-02-03

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów im. Stanisława Czernika. 

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy autor może zgłosić do konkursu zestaw 3 wierszy o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Wiersze wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych. Dla dzieci i młodzieży przewidziane są nagrody rzeczowe. Dorośli otrzymają nagrody finansowe.

Zostaną również przyznane nagrody specjalne za utwory związane z Ostrzeszowem i ziemią ostrzeszowską oraz za wiersze związane z postacią i działalnością Stanisława Czernika.

Utwory nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w wydawnictwie okolicznościowym podsumowującym konkurs.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-03-31