XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego

Opublikowano 2017-01-29

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Sopotu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na adres Organizatora należy przesłać zestaw pięciu wierszy, które nie były wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów może być dowolna.

Wiersze wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą. 

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne. Zdobywca głównej nagrody otrzyma 3.000 złotych.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-08-15