XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego

Opublikowano 2022-06-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach.

Uczestnicy
Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 15 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać trzy wiersze o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 5 egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Nagrody
• I miejsce – 1.000 zł
• II miejsce – 700 zł
• III miejsce – 300 zł
• cztery wyróżnienia po 150 zł
• nagrody książkowe
• nagroda w wysokości 250 zł dla autora z gminy Sieroszewice
• nagroda w wysokości 250 zł dla autora mieszkające poza granicami naszego kraju

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 2 sierpnia 2022 r.

Strona konkursu