XI Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2018

Opublikowano 2017-12-07

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Każdy autor może zgłosić do konkursu jeden projekt autorskiej książki literackiej, dotychczas niepublikowanej w zwartej formie (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań), w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób.

Gatunek literacki i tematyka utworu mogą być dowolne.

W konkursie biorą udział wyłącznie ilustrowane projekty książek.

Projekt książki należy dostarczyć w wersji elektronicznej (plik PDF) oraz w formie wydruku (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Wybrana przez jury książka zostanie wydrukowana w nakładzie 500 egz. (150 egz. otrzyma autor). Zwycięzca otrzyma również nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-03-31