XI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Tutaj jestem”

Opublikowano 2020-12-25

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które do tej pory nie wydały książki drukiem. 

Opis
Na konkurs można przesyłać:
a) wiersze (minimum 1 arkusz wydawniczy – 700 wersów),
b) prozę (minimum 2 arkusze wydawnicze – 44 strony znormalizowanego maszynopisu).

Komisja w wyborze pracy będzie kierować się pomysłowością oraz kreatywnością, a dodatkowym atutem będą zawarte w utworach akcenty związane z województwem podlaskim.

Niech inspiracją będą słowa Michała Zabłockiego:
Tutaj jestem, gdzie byłem,
Gdzie się urodziłem,
Tu się wychowałem
I tutaj zostałem.
Mogłem jechać, wyjechać
I stąd się oddalić,
Ale jednak zostałem
Z tymi, co zostali (…).

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Nagrodą jest wydanie zwycięskiej pracy w nakładzie 250 egzemplarzy.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2021 r. (data stempla pocztowego).

Strona konkursu