XI edycja Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ

Opublikowano 2021-11-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu. Fundatorem Nagrody jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opis
Do Nagrody można zgłaszać książki poetyckie wydane drukiem w Polsce w 2021 roku (wyłącznie pierwsze wydanie).

Nagroda Poetycka im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego za najlepszy tom roku – ORFEUSZ jest przyznawana za wybitne osiągnięcia współczesnej polskiej liryki – oryginalne, zachowujące bezpośredniość wyrazu, bezkompromisowe pod względem artystycznym. Nazwa i patron nagrody zakreślają obszar zjawisk poetyckich, które ORFEUSZ chce promować i rozwijać.

Zgłoszenia mogą przesyłać wydawnictwa oraz osoby reprezentujące instytucje kultury i media o charakterze literackim.

Do listu przewodniego należy dołączyć 6 egzemplarzy każdego zgłaszanego tytułu.

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:
I – ORFEUSZ
II – ORFEUSZ MAZURSKI dla autora z Polski północno-wschodniej (Powiśle, Warmia, Mazury, Podlasie).

Książki oceni jury w składzie: prof. Anna Legeżyńska, Agnieszka Kosińska,  prof. Jarosław Ławski (przewodniczący), Bronisław Maj, Marek Zagańczyk. 

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 1 lutego 2022 r.

Nagroda

Nagrodę stanowią:
• w kategorii ORFEUSZ: statuetka i 30.000 zł
• w kategorii ORFEUSZ MAZURSKI: 10.000 zł

Strona konkursu