Skip to main content

XI Konkurs Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej „Książkowy debiut poetycki”

Opis

9.02.2024

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Biblioteka Kraków oraz Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział autorzy, którzy nie wydali wcześniej samodzielnej książki poetyckiej.

Zasady konkursu w skrócie

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu niepublikowanych w formie książkowej wierszy, stanowiących artystyczną całość i opatrzonych tytułem oraz hasłem/godłem.

Tematyka utworów może być dowolna.

Organizatorzy nie określają liczby utworów w zestawie.

Prace konkursowe należy przesłać w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagroda
Nagrodą jest wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku wierszy, spotkanie autorskie oraz promocja tomiku podczas NOCY POEZJI 2024.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu