X Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Cena miłości ojczyzny”

Opublikowano 2017-09-20

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 15 lat.

Opis

Celem konkursu jest kształtowanie postaw moralnych wobec ojczyzny, promocja uzdolnionych twórców, pielęgnowanie pamięci o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy wiersze. Utwory nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani publikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 4 egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 3.000 zł.