X Ogólnopolski Konkurs Literacki „Tutaj jestem”

Opublikowano 2019-11-19

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które do tej pory nie wydały książki drukiem. 

Opis
Na konkurs można przesyłać:
a) wiersze (minimum 1 arkusz wydawniczy – 700 wersów),
b) prozę (minimum 2 arkusze wydawnicze – 44 strony znormalizowanego maszynopisu).

Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o tematykę prac. Komisja w wyborze pracy będzie kierować się pomysłowością oraz kreatywnością. Dodatkowym atutem będą zawarte w utworach akcenty związane z województwem podlaskim.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Nagrodą jest wydanie zwycięskiej pracy w nakładzie 300 egzemplarzy.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2020-02-29