Skip to main content

X Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Laur Posła Prawdy”

Opis

12.02.2024

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie – oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie oraz Związek Literatów na Mazowszu.

Uczestnicy
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
• młodzież w wieku od 16 do 21 lat,
• autorzy powyżej 21 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden utwór literacki (opowiadanie, nowelę, esej) inspirowany twórczością Aleksandra Świętochowskiego. Tekst nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany. Objętość do 5 stron.

Wybrane utwory Aleksandra Świętochowskiego można znaleźć na stronie wolnelektury.pl

Pracę konkursową wydrukowaną w trzech egzemplarzach należy przesłać pocztą.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia pieniężne.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 19 maja 2024 r.

Strona konkursu