Advertisement

Advertisement

X Konkurs Literacki „Racibórz prozą zaczarowany”

Opis

19.05.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 13 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać utwory literackie – napisane prozą – z Raciborzem w tle.

Objętość tekstu: od 5 do 10 stron.

Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
• I miejsce: 1.000 zł
• II miejsce: 600 zł
• III miejsce: 400 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 13 października 2023 r. (decyduje data wpływu).

Strona konkursu