Wrocławska Nagroda Poetycka SILESIUS

Opublikowano 2018-12-27

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody jest Miasto Wrocław.

Opis
Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius przyznawana jest w trzech kategoriach:

• nagroda za całokształt twórczości,
• nagroda za książkę roku – za książkę roku uznaje się premierową książkę polskiego autora, z wyłączeniem wyborów lub zbiorów wcześniej opublikowanych wierszy,
• nagroda za debiut roku – za książkę debiutancką uznaje się pierwszą, indywidualną publikację autora o objętości większej niż jeden arkusz wydawniczy.

Do Nagrody można zgłaszać pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2018 roku.

Prawo zgłaszania książek w kategoriach książka roku i debiut roku mają wydawnictwa oraz członkowie jury, a w kategorii za całokształt – jurorzy oraz organizator i fundator Nagrody. 

Nagrodę stanowią:
a) statuetka Silesius
b) nagroda pieniężna w wysokości:
- 100 000 zł za całokształt twórczości,
- 50 000 zł za książkę roku,
- 20 000 zł za debiut roku.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-01-31