VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Ziemowita Skibińskiego „Zaczyna się od słowa”

Opublikowano 2019-08-27

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Poddębicki Dom Kultury i Sportu oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach.

Uczestnicy
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
a) szkolnej: 13 – 17 lat,
b) młodzieżowej: 18 – 25 lat.

Opis
Na konkurs należy przesłać od 3 do 5 wierszy. Jeden wiersz powinien nawiązywać do hasła „Zaczyna się od słowa”.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 4 egzemplarzach należy przesyłać na adres Poddębickiego Domu Kultury i Sportu (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe (kategorie szkolna i młodzieżowa) i pieniężne (kategoria młodzieżowa).

Regulamin
Regulamin konkursu znajduje się tutaj.
Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych można pobrać tutaj.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-09-27