VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Tutaj jestem”

Opublikowano 2017-08-16

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do twórców amatorów niezrzeszonych w Związku Literatów Polskich i Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, którzy urodzili się lub zamieszkują w woj. podlaskim, albo których twórczość w pośredni lub bezpośredni sposób dotyczy życia na Podlasiu lub zawiera akcenty związane z województwem podlaskim.

Opis

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zachęca wszystkich twórców amatorów do wzięcia udziału w konkursie literackim „Tutaj jestem". Zachęcamy do udziału zarówno piszących prozę, jak i poezję.
Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o tematykę prac, ale musi ona w pośredni lub bezpośredni sposób dotyczyć życia na Podlasiu lub zawierać akcenty związane z województwem podlaskim (ten wymóg nie dotyczy autorów urodzonych lub mieszkających w naszym województwie).

Inspiracją niech się staną słowa Michała Zabłockiego:

"Tutaj jestem, gdzie byłem
Gdzie się urodziłem
Tu się wychowałem
I tutaj zostałem

Mogłem jechać, wyjechać
I stąd się oddalić
Ale jednak zostałem
Z tymi, co zostali (...)".

Do konkursu można zgłosić:
a) utwór poetycki (minimum 1 arkusz wydawniczy – 700 wersów),
b) utwór prozatorski (minimum 2 arkusze wydawnicze – 44 strony znormalizowanego maszynopisu).

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą. Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagroda
Nagrodą jest wydanie zwycięskiej pracy w nakładzie 300 egzemplarzy. Wydanie pracy konkursowej obejmuje redakcję, opracowanie techniczne tekstu, opracowanie graficzne, projekt okładki oraz druk.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-01