Skip to main content

VIII Międzynarodowy Konkurs Literacki Siegfrieda Lenza

Opis

19.02.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pracowników bibliotek oraz członków ich rodzin.

Zasady konkursu w skrócie

Hasłem przewodnim konkursu są „Oblicza Europy”.

Utwór powinien uwzględnić kwestie „Małej Ojczyzny” związane z dialogiem międzykulturowym o charakterze społeczno-kulturowym, środowiskowym, ekonomicznym oraz tożsamością mieszkańców danego regionu – zasięg ogólnokrajowy.

Do konkursu można zgłaszać utwory prozatorskie o objętości od 10 tys. do 30 tys. znaków.

Teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać mailem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Pula nagród wynosi 15.000 zł.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 2 czerwca 2024 r.

Strona konkursu