VIII Konkurs Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej „Książkowy debiut poetycki”

Opublikowano 2021-03-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział autorzy, którzy nie wydali wcześniej samodzielnej książki poetyckiej.

Opis
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu niepublikowanych w formie książkowej wierszy stanowiących artystyczną całość i opatrzonych tytułem oraz hasłem/godłem.

Tematyka prac jest dowolna.

Organizatorzy nie określają liczby utworów w zestawie.

Prace konkursowe należy przesłać w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej (szczegóły w regulaminie). 

Nagroda
Nagrodą jest wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku wierszy, spotkanie autorskie oraz promocja tomiku podczas NOCY POEZJI 2021.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2021 r. (data stempla pocztowego).

Strona konkursu