VIII Konkurs Literacki „O statuetkę Sowy Tuchówki”

Opublikowano 2018-10-10

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Towarzystwo Miłośników Tuchowa oraz Dom Kultury w Tuchowie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby dorosłe.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać list do Melaniusza – mieszkańca Tuchowa. 

Objętość pracy nie może przekraczać 3 stron formatu A4.

Tekst nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Nagrody
• I miejsce: statuetka Sowy Tuchówki, dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 1.500 zł 
• II miejsce: dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł
• III miejsce: dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 700 zł

Nagrodzone i wyróżnione listy zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii. Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-01-15