VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Ziemowita Skibińskiego „Zaczyna się od słowa”

Opublikowano 2018-09-09

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Poddębicki Dom Kultury i Sportu oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz poeci niezrzeszeni w związkach twórczych w wieku do 25 lat.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw 3-5 wierszy. Jeden wiersz powinien nawiązywać do hasła „Zaczyna się od słowa”.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 4 egzemplarzach należy przesyłać na adres Poddębickiego Domu Kultury i Sportu (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe.

Regulamin
Regulamin konkursu znajduje się tutaj.
Informację o przetwarzaniu danych osobowych można pobrać tutajTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-10-15