VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Józefa Bursewicza „O Antywojenną Złotą Metaforę”

Opublikowano 2022-04-06

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie.

Uczestnicy
Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 16 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać trzy wiersze antywojenne

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą.

Więcej informacji w regulaminie.

Nagroda
Główną nagrodą jest statuetka Złotej Metafory Antywojennej.

Wybrane wiersze zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej. Autorzy otrzymają po jednym egzemplarzu antologii.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2022 r.

Strona konkursu