VII Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej

Opublikowano 2017-08-29

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs można przesyłać opowiadania fantasy o objętości do 10 stron znormalizowanego maszynopisu.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Pula nagród wynosi 3.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-13