VII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Śląski Shakespeare” im. Anny i Piotra Dobrowolskich

Opublikowano 2018-02-09

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Śląska w Katowicach.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób w wieku od 18 do 40 lat.

Opis 

Biblioteka Śląska ogłasza kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Śląski Shakespeare", organizowanego już od siedmiu lat i cieszącego się dużą popularnością. To propozycja dla osób, które piszą wiersze, poematy, scenariusze teatralne i mają niewielkie szanse, by zaprezentować swój dorobek szerszej publiczności. Przedsięwzięcie służy inspiracji i aktywizacji młodych twórców, promocji ich twórczości, a także rozwijaniu wrażliwości literackiej.

Na konkurs można przesyłać utwory liryczne i dramaty (także scenariusze filmowe). Tematyka dowolna.

Teksty nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I miejsce: 2.000 zł
• II miejsce: 1.000 zł
• III miejsce: 500 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-04-30