VII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pod poetyckim zawołaniem Rocha Sęczawy”

Opublikowano 2020-07-31

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Marcin Daniel Kowalczyk oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie. 

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Na konkurs można przesyłać:
a) utwory poetyckie (od 1 do 3 wierszy),
b) prozę (nowele lub opowiadania o objętości do 2500 znaków).

Tematyka utworów może być dowolna.

Teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 23 października 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu