VII Konkurs Translatorski z literatur anglojęzycznych im. Zbigniewa Batki

Opublikowano 2017-07-26

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do młodych adeptów sztuki translatorskiej, którzy nie posiadają w dorobku samodzielnej przekładowej publikacji książkowej z zakresu literatury pięknej o objętości większej niż jeden arkusz wydawniczy.

Opis
Przedmiotem konkursu są przekłady artystyczne na język polski dwóch anglojęzycznych tekstów.

Linki do tekstów:
• fragment A Separation Katie Kitamury, do końca trzeciego akapitu na str. 2 (strona tytułowa, tekst str. 1, tekst str. 2)
• fragment Urban Planning: Case Study Number One Tima Horvatha, do końca pierwszego akapitu na str. 13 (strona tytułowa, tekst)

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Zgłoszenie powinno zawierać:
• samodzielne przekłady tekstów,
• krótką charakterystykę problemów, jakich nastręczały tłumaczone teksty.

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe i finansowe.
Laureaci otrzymają również zaproszenie do udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach translatorskich, które w ramach XI Festiwalu Puls Literatury (25–26 listopada 2017 roku) poprowadzi przewodniczący jury konkursu Maciej Świerkocki.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-09-15