VII Konkurs Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej „Książkowy debiut poetycki”

Opublikowano 2020-01-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział autorzy, którzy nie wydali wcześniej samodzielnej książki poetyckiej.

Opis
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu niepublikowanych w formie książkowej wierszy stanowiących artystyczną całość i opatrzonych tytułem oraz hasłem/godłem. Organizatorzy nie określają liczby utworów w zestawie.

Prace konkursowe należy przesłać pocztą oraz w wersji elektronicznej (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Nagroda
Nagrodą jest profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku wierszy, spotkanie autorskie oraz promocja tomiku podczas NOCY POEZJI 2020.

Termin
Zgłoszenia należy przesyłać do 30 marca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu