Skip to main content

VII konkurs „Debiut Pro Libris”

Opis

20.11.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do osób przed debiutem książkowym. Uczestnik musi pochodzić z województwa lubuskiego lub mieszkać na jego terenie.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać:

• poezję – od 30 do 40 wierszy,
• prozę (opowiadania, esej, reportaż itd.) – od 20 do 50 stron maszynopisu,
• dramaty – od 20 do 50 stron maszynopisu.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej, wystawiane w formie sztuki teatralnej ani nagradzane w konkursach.

Prace należy dostarczyć do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

Termin
Termin zgłaszania prac mija 15 lutego 2024 r.

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „uczestnicy w wieku od 15 do 25 lat” oraz „uczestnicy w wieku od 26 lat”.

W każdej kategorii nagrodą jest publikacja zwycięskiej pracy w nakładzie 200 egzemplarzy.

Strona konkursu