VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki Wiersza Klasycznego „O Buławę Marszałka”

Opublikowano 2021-09-14

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Urząd Miasta oraz Miejski Dom Kultury w Sulejówku.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie należą do stowarzyszeń i związków twórczych. 

Opis

Celem konkursu jest propagowanie poezji, wyrażanej w formie wiersza klasycznego, rozumianego, jako utwór poetycki wyróżniający się rymem i rytmem. 

Konkurs jest rozgrywany w trzech kategoriach:
1/ wiersz miłosny,
2/ wiersz satyryczny,
3/ wiersz o tematyce dowolnej.

Każdy uczestnik może zgłosić trzy wiersze. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 4 egz. należy przesyłać pocztą.

Opłata za udział w konkursie wynosi 25 zł. Osoby poniżej 18 lat są zwolnione z opłaty.

Nagrody
Wiersze będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „młodzież do lat 18” oraz „osoby pełnoletnie”.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne.

Termin
Prace należy przesyłać do 20 października 2021 r.

Strona konkursu