VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

Opublikowano 2020-09-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw pięciu wierszy. Tematyka utworów może być dowolna. Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace oceni jury pod przewodnictwem Karola Maliszewskiego.

Zestaw wierszy należy oznaczyć godłem i przesłać mailem. Dane autora (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy) należy przesłać pocztą. Koperta musi być oznaczona tym samym godłem co wiersze. 

Nagrody
• I miejsce: 1.500 zł
• II miejsce: 1.000 zł
• III miejsce: 500 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2020 r.

Strona konkursu