VI Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Laur Posła Prawdy”

Opublikowano 2020-01-30

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie oddział w Gołotczyźnie oraz Związek Literatów na Mazowszu.

Uczestnicy
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
• młodzież w wieku od 16 do 21 lat,
• osoby w wieku powyżej 21 lat.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden utwór literacki (opowiadanie, nowelę, esej) inspirowany twórczością Aleksandra Świętochowskiego. Tekst nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany. Objętość do 5 stron.

Wybrane utwory Aleksandra Świętochowskiego można znaleźć na stronie wolnelektury.pl

Pracę konkursową wydrukowaną w trzech egzemplarzach należy przesłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia pieniężne ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 20 maja 2020 r.

Strona konkursu