VI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Anny German

Opublikowano 2018-05-29

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Zielonogórski Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów z Zielonej Góry.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 16 lat.

Opis
W tym roku konkurs odbywa się pod hasłem UPOJENI NASZYM ŻYCIEM (cytat z piosenki „A jeżeli mnie pokochasz”).

Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach:
• wiersze – należy przesłać zestaw trzech wierszy;
• piosenka – każdy autor może zgłosić tekst jednej piosenki.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą na adres Zielonogórskiego Ośrodka Kultury (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Kategoria „Wiersz”
• I nagroda: 700 zł
• II nagroda: 600 zł
• III nagroda: 500 zł
• trzy równorzędne wyróżnienia po 300 zł

• Kategoria „Piosenka”
Przewidziane są trzy równorzędne nagrody po 300 zł.

 Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-08-25