VI Nagroda Poetycka ORFEUSZ

Opublikowano 2016-11-26

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu.

Opis
Nagrodę otrzyma autor najlepszej książki poetyckiej (wyłącznie pierwsze wydanie) wydanej w 2016 roku.

Zgłoszenia mogą przesyłać osoby reprezentujące wydawnictwa, instytucje kultury, agencje artystyczne, organizacje i stowarzyszenia twórcze, portale i media zajmujące się literaturą oraz sztuką.
Do listu przewodniego należy dołączyć 6 egzemplarzy każdego zgłaszanego tytułu.

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:
I – ORFEUSZ
II – ORFEUSZ MAZURSKI dla autora z Polski północno-wschodniej (Powiśle, Warmia, Mazury, Podlasie).

Książki oceni jury w składzie: Tomasz Burek, Janusz Drzewucki, Antoni Libera, prof. Jarosław Ławski (przewodniczący), Bronisław Maj.

Informacja o konkursie

Nagroda
• w kategorii ORFEUSZ: statuetka i 20.000 złotych
• w kategorii ORFEUSZ MAZURSKI: 5.000 złotych

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-03-15