VI Konkurs Literacki z cyklu „Poznań Fantastyczny”

Opublikowano 2019-01-29

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest samorządowa instytucja kultury Wydawnictwo Miejskie Posnania.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis 

Szósta edycja konkursu na opowiadanie "Poznań Fantastyczny" została ogłoszona. Tym razem w temacie konkursu nawiązujemy do 100. rocznicy utworzenia w Poznaniu Uniwersytetu.
Jury po bardzo długiej i burzliwej dyskusji zdecydowało, że temat szóstej edycji konkursu "Poznań Fantastyczny" brzmieć będzie: AMU.NET.100Jak zwykle nie sugerujemy autorom jak należy zinterpretować hasło.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno opowiadanie fantastyczne, które będzie nawiązywać do 100. rocznicy utworzenia uniwersytetu w Poznaniu.

Objętość opowiadania: 20-30 tys. znaków ze spacjami.

Teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Prace należy przesyłać emailem.

Nagrody
• I nagroda – 3.000 zł brutto
• II nagroda – 2.000 zł brutto
• III nagroda – 1.000 zł brutto
• pięć wyróżnień po 500 zł brutto

Nagrodzone i wyróżnione opowiadania zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-03-31