VI konkurs literacki im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży

Opublikowano 2022-06-02

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs można przesyłać utwory literackie – bajki, opowieści, powieści oraz zbiory opowiadań – o tematyce współczesnej, przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

Utwory muszą być napisane prozą. Objętość tekstu od 1 do 8 arkuszy wydawniczych (jeden arkusz to 22 strony maszynopisu).

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane, zgłaszane do druku lub oceny w wydawnictwach ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą.

Więcej informacji w regulaminie.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody

Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
• książka dla dzieci w wieku do 6 lat,
• książka dla dzieci w wieku 6-10 lat,
• książka dla dzieci w wieku 10-14 lat.

W każdej z trzech kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:
I nagroda: 15.000 zł
II nagroda: 10.000 zł
III nagroda: 5.000 zł

Strona konkursu