V Ogólnopolski Konkurs Poezji dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej „Przylecę do was na skrzydłach marzeń”

Opublikowano 2022-07-31

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Książnica Płocka.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Tytuł konkursu został zaczerpnięty z wiersza Wandy Chotomskiej, który poetka ofiarowała Książnicy Płockiej w roku jubileuszu 80-lecia działalności instytucji. Chcemy, by stał się inspiracją dla amatorów i profesjonalistów, którzy, tak jak patronka konkursu, za cel stawiają sobie twórczość dla dzieci, która pobudzać będzie ich wyobraźnię, nieść radość, dowcipnie, ale z wielkim szacunkiem dla języka polskiego opowiadać świat, bawić słowem i wielością znaczeń.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy dla dzieci, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (papierowych i elektronicznych) oraz nienagrodzonych w innych konkursach.

Organizatorzy nie ograniczają tematyki, podkreślają jednak, że zarówno treść, jak i forma wierszy powinny być dostosowane do wrażliwości i możliwości poznawczych dzieci.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody finansowe i rzeczowe.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 21 września 2022 r.

Strona konkursu