V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisławy Kopiec „O lubeński dzwon”

Opublikowano 2017-02-19

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. 

Opis
Na konkurs można przesyłać wiersze o tematyce wiejskiej.

Każdy uczestnik może zgłosić od jednego do trzech utworów, które nie były wcześniej publikowane ani nagradzane. Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Wiersze będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „młodzież od 13 do 18 roku życia” i „osoby powyżej 18 roku życia”.

Nagrody
• W pierwszej kategorii wiekowej laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

• W drugiej kategorii zostaną przyznane nagrody pieniężne:
I nagroda – 500 zł oraz statuetka „Lubeński dzwon”
II nagroda – 300 zł
III nagroda – 200 zł