VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisławy Kopiec „O lubeński dzwon”

Opublikowano 2019-03-19

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. 

Opis
Na konkurs należy przesyłać wiersze o tematyce wiejskiej.

Każdy uczestnik może zgłosić od jednego do trzech wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane. Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Wiersze będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „13-18 lat” i „powyżej 18 lat”.

Nagrody
W kategorii „13-18 lat” zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

W kategorii „powyżej 18 lat” przewidziane są nagrody pieniężne:
• I nagroda – 500 zł oraz statuetka „Lubeński dzwon”
• II nagroda – 300 zł
• III nagroda – 200 zł

Do pobrania
Regulamin 
Karta zgłoszenia (osoby niepełnoletnie)
Karta zgłoszenia (osoby pełnoletnie)

Strona OrganizatoraTermin przyjmowania zgłoszeń 2019-06-30