Advertisement

Advertisement

V Ogólnopolski Konkurs na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”

Opis

5.03.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Literatury z siedzibą w Krakowie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać projekty książek literackich. Zgłoszenia są przyjmowane w trzech kategoriach: 

Liryka – propozycja tomu poetyckiego zawierającego maksymalnie 50 wierszy.

Epika – propozycja zbioru opowiadań lub powieści o objętości do 360.000 znaków ze spacjami.

Dramat – propozycja dramatu, słuchowiska, scenariusza lub zbioru utworów należących do ww. gatunków o objętości do 300.000 znaków ze spacjami.

Zgłaszane projekty nie mogą być wcześniej publikowane jako zwarte autorskie publikacje opatrzone numerem ISBN, ani nie mogą być w takiej postaci nagradzane w innych konkursach.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj

Termin
Konkurs trwa do 30 kwietnia 2023 r.

Nagrody
Nagrodzone książki zostaną wydane w serii Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis”. Zwycięzcy otrzymają honoraria w wysokości 7.000 zł.
Osoby wyróżnione otrzymają honoraria w wysokości 1.000 zł.

Strona konkursu