V Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Anny German

Opublikowano 2017-05-24

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Zielonogórski Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów z Zielonej Góry.

Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat.

Opis
W tym roku konkurs odbywa się pod hasłem I TYLKO BAL WCIĄŻ BĘDZIE TRWAŁ (z piosenki „Bal u Posejdona”).

Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach:
• Wiersze – należy przesłać zestaw trzech wierszy;
• Piosenka – każdy autor może zgłosić tekst jednej piosenki.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą na adres Zielonogórskiego Ośrodka Kultury (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w tomiku pokonkursowym.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-08-25