V Konkurs Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej „Książkowy debiut poetycki”

Opublikowano 2017-12-13

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział autorzy, którzy nie wydali samodzielnej książki poetyckiej.

Opis
Na adres Organizatora należy przesłać zestaw wierszy o dowolnej tematyce. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w formie książkowej. 

Zestaw wierszy opatrzony tytułem należy przesyłać pocztą w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Wiersze zwycięzcy zostaną wydane w formie książkowej. Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-03-31