V Konkurs Literacki z cyklu „Poznań Fantastyczny”

Opublikowano 2017-01-31

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest samorządowa instytucja kultury Wydawnictwo Miejskie Posnania.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis

Nasz konkurs obchodzi mały jubileusz. Już po raz piąty zapraszamy autorów z całego kraju (a nawet z całego świata) do napisania opowiadania fantastycznego, którego akcja dzieje się w Poznaniu. Jaki to Poznań i jaka akcja zależy tylko od Was. Tym razem do nazwy Poznań Fantastyczny dodaliśmy hasło konkursowe „Droga wolna”.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno opowiadanie fantastyczne. Miejscem akcji musi być Poznań.

Objętość opowiadania: 10-30 tys. znaków ze spacjami.

Teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Prace należy przesyłać emailem.

Nagrody
• I nagroda – 3.000 zł brutto
• II nagroda – 2.000 zł brutto
• III nagroda – 1.000 zł brutto
• pięć wyróżnień po 350 zł brutto

Nagrodzone i wyróżnione opowiadania zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-03-31