Turniej Poetycki o „Chmielakowy Antałek” 47. Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów Krasnostawskie Chmielaki ' 2017

Opublikowano 2017-07-04

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Krasnostawski Dom Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 utwory poetyckie o szeroko pojętej tematyce ludyczno-dionizyjskiej (wiersz, limeryk, fraszka i inne). Organizatorzy szczególnie liczą na teksty związane z chmielem, chmielarstwem, piwem, a także z miastem Krasnystaw.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać na adres Krasnostawskiego Domu Kultury (szczegóły w regulaminie).
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czasie trwania Chmielaków Krasnostawskich w dniu 19 sierpnia 2017 r., na małej scenie przy Dworku Starościńskim w Krasnymstawie.

Nagrody
I nagroda: 500 zł
II nagroda: 400 zł
III nagroda: 300 zł
wyróżnienie: 200 zł