Turniej Poetycki „O Chmielakowy Antałek”

Opublikowano 2020-07-16

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Krasnostawski Dom Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 utwory poetyckie o tematyce ludyczno-dionizyjskiej.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać na adres Krasnostawskiego Domu Kultury (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I nagroda: 500 zł i „Antałek”
• II nagroda: 200 zł
• III nagroda: 100 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 7 sierpnia 2020 r.

Strona konkursu