Turniej Poetycki „O Chmielakowy Antałek”

Opublikowano 2019-07-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Krasnostawski Dom Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 utwory poetyckie o tematyce ludyczno-dionizyjskiej.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać na adres Krasnostawskiego Domu Kultury (szczegóły w regulaminie).

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Chmielaków Krasnostawskich 24 sierpnia 2019 roku w Krasnymstawie. Organizator zapewnia laureatom nocleg.

Nagrody
• I nagroda: 500 zł i „Antałek”
• II nagroda: 400 zł
• III nagroda: 300 zł
• wyróżnienie: 200 zł