Turniej poetycki „Róże Różewicza”

Opublikowano 2021-09-23

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut im. Jerzego Grotowskiego.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Każdy autor może przesłać dwa utwory poetyckie, nigdzie dotąd niepublikowane i niezgłaszane do innych konkursów. Tematyka dowolna.

Wiersze oceni jury pod przewodnictwem Bogusława Kierca.

Prace należy przesyłać listownie.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 3 listopada 2021. Liczy się data stempla pocztowego.

Nagrody
• I miejsce: 1.500 zł
• II miejsce: 1.000 zł
• III miejsce: 700 zł

Strona konkursu