TRAKL-TAT Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla 2019

Opublikowano 2019-06-18

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM oraz Konsulat Republiki Austrii w Krakowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs skierowany jest do poetów, którzy znajdują inspiracje w twórczości Georga Trakla.

Wiersze Georga Trakla, dzięki swojej sile profetycznej i nowatorstwu języka poetyckiego, w znacznym stopniu wpłynęły na rozwój poezji XX wieku. Przedmiotem poezji Trakla jest sens istnienia, śmierć, zniszczenie i przemijanie. Jest w nich także miejsce na nadzieję.
Postać Georga Trakla wiąże się z Krakowem, miejscem samobójczej śmierci austriackiego poety. Niezwykle ważny jest też kontekst historyczny: 1914 rok, czas Wielkiej Wojny. Georg Trakl na tym tle staje się symbolem pokoleniowej tragedii zarówno całych narodów, jak i jednostki mierzącej się z egzystencjalnym dramatem.
Twórczość Georga Trakla wpisuje się także w szeroki kontekst współczesnej kultury. Niezwykła wrażliwość twórcza i pełna dramatycznych wydarzeń biografia Trakla stały się inspiracją dla wielu twórców: poetów, pisarzy, muzyków, filmowców, artystów-plastyków.

Na konkurs należy przesłać zestaw trzech wierszy w języku polskim. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach

Wiersze oceniać będzie jury w składzie: prof. Marek Karwala (literaturoznawca, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), poeci Marcin Baran i Wojciech Bonowicz. Sekretarzem konkursu jest przedstawiciel organizatora Krzysztof Maćkowski.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I miejsce – 2.000 zł
• II miejsce – 1.000 zł
• III miejsce – 500 zł
Przewidziane są również nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów TRAKL-TATu.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-08-31