Skip to main content

„Stąd jestem!” konkurs na esej lub film

Opis

10.08.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Instytut Stanisława Staszica z siedzibą w Warszawie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Pracą konkursową jest esej lub film poświęcony ciekawej, inspirującej postaci. Bohater eseju/filmu musi być krewnym uczestnika konkursu.

Pochodzenie, postawa przodków, ich doświadczenia życiowe, mają wpływ na postawy i wybory poszczególnych osób. Wychowanie i przekaz rodzinny, są kluczowe dla budowy wspólnoty narodowej. Właśnie dlatego Fundacja Instytutu Staszica wraz z Partnerami postanowiła stworzyć inicjatywę zachęcającą Polki i Polaków do poszukiwania źródeł swojej tożsamości.

Objętość eseju nie może przekraczać 6 tys. znaków.

Film nie może trwać dłużej niż 5 minut.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 1 października 2023 r.

Nagrody

Esej
• I miejsce: Mac Book Pro 13
• II miejsce: iPad lub iPhone 14
• III miejsce (5 nagród): słuchawki AirPods

Film
• I miejsce: Mac Book Pro 13
• II miejsce: iPad lub iPhone 14
• III miejsce (5 nagród): słuchawki AirPods

Strona konkursu