„Rozważni i romantyczni. Spojrzenie 100 lat później” konkurs na powieść

Opublikowano 2017-03-17

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Wydawnictwo Miejskie Posnania i Fundacja Rozwoju Miasta Poznania.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis 

„Rozważni i romantyczni. Spojrzenie 100 lat później" to tytuł konkursu literackiego, którym Wydawnictwo Miejskie Posnania i Fundacja Rozwoju Miasta Poznania chcą uczcić 100. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego i zaakcentować znaczenie tego wydarzenia. Celem konkursu jest wyłonienie spośród nadesłanych prac najlepszego tekstu literackiego, inspirowanego powstaniem wielkopolskim 1918‒1919 i promującego dzieje oraz kulturę Poznania i Wielkopolski. 

Powieść powinna mieć objętość od 320 tys. do 800 tys. znaków ze spacjami. Wraz z powieścią należy przesłać streszczenie o objętości do 2500 znaków ze spacjami.

Teksty należy przesyłać emailem.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 20.000 zł. Powieść zostanie wydana drukiem oraz w formie e-booka.