„Proza nieobca” konkurs literacki Wydawnictwa Warstwy

Opublikowano 2021-06-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Warstwy

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do wszystkich autorek i autorów prozy, zarówno debiutujących, jak i tych, którzy mają już w swoim dorobku publikacje książkowe. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 18 lat.

Opis
Na konkurs można przesyłać powieści oraz zbiory opowiadań. Akcja utworów musi być powiązana z Wrocławiem.

Objętość tekstu musi wynosić powyżej 7 arkuszy wydawniczych, czyli 280 000 znaków ze spacjami.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Laureatkę bądź laureata konkursu wybierze jury w składzie:
- Irek Grin – menadżer kultury (m.in. pomysłodawca Bruno Schulz. Festiwal czy Międzynarodowego Festiwalu Kryminału), dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury,
- Paweł Mackiewicz – krytyk literacki, dr hab. w Instytucie Filologii Polskiej UWr,
- Justyna Sobolewska – krytyczka literacka, publicystka tygodnika „Polityka”,
- Agnieszka Wolny-Hamkało – poetka i prozaiczka, krytyczka literacka, publicystka tygodnika „Przegląd”.

Nagroda
Nagrodą jest wydanie zwycięskiej powieści lub zbioru opowiadań w serii „Proza nieobca” Wydawnictwa Warstwy.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2021 r.

Strona konkursu