Prawa człowieka i prawa narodów

Opublikowano 2017-07-10

Opis

Organizatorzy
Do udziału w konkursie zapraszają organizatorzy XII edycji Dni Jana Pawła II.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do studentów.

Opis
Do konkursu można zgłaszać prace pisemne nawiązujące do hasła przewodniego tegorocznej edycji Dni Jana Pawła II: „Prawa człowieka i prawa narodów”.

Przedmiotem pracy może być:
– analiza filozoficznych, teologicznych lub literackich tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II,
– twórcze rozwinięcie jego myśli lub odniesienie się do niej.

Objętość pracy: od 15 tys. do 30 tys. znaków. Teksty nie mogą być wcześniej publikowane. 

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
I miejsce: pielgrzymka zagraniczna oraz 2.000 zł
II miejsce: pielgrzymka zagraniczna oraz 1.000 zł
III miejsce: 1000 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2017-09-22