Pióro Metatrona 2019

Opublikowano 2019-06-14

Opis

Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki “Thorn” z siedzibą w Toruniu.
Patronem honorowym i współorganizatorem konkursu jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Program Absolwent UMK.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs jest organizowany w ramach Festiwalu Fantastyki Copernicon 2019, który odbędzie się w dniach 13-15 września 2019 w Toruniu. Tematem jest hasło przewodnie tegorocznego konwentu: Pokaż nam swoją pasję!

Tekst zgłaszany do konkursu powinien być napisany prozą, zaliczać się do gatunku fantasy, mieć objętość pomiędzy 3600 a 7200 znaków (ze spacjami). Praca powinna być opatrzona tytułem innym niż temat przewodni konkursu. Jeden autor może nadesłać maksymalnie trzy prace konkursowe.

Prace konkursowe można przesłać do 18 sierpnia 2019 na adres konkurs@copernicon.pl, w temacie wiadomości wpisując swoje imię i nazwisko z dopiskiem „Pióro Metatrona 2019", a w treści dane kontaktowe.

Nagrody

• I miejsce – statuetka Pióro Metatrona, dyplom, pendrive uniwersytecki, wejściówka na festiwal Copernicon 2019 i udział w gali wręczenia nagród, publikacja tekstu w informatorze Coperniconu (PDF) oraz na stronie www.copernicon.pl, 480 jednostek waluty konwentowej, którą podczas imprezy można wymienić w sklepiku konwentowym na książki, gry i gadżety konwentowe.

• II miejsce – statuetka, dyplom, pendrive, wejściówka na festiwal Copernicon 2019 i udział w gali wręczenia nagród, publikacja tekstu w informatorze Coperniconu (PDF) oraz na stronie www.copernicon.pl, 320 jednostek waluty konwentowej.

• III miejsce – statuetka, dyplom, pendrive, wejściówka na festiwal Copernicon 2019 i udział w gali wręczenia nagród, publikacja tekstu w informatorze Coperniconu (PDF) oraz na stronie www.copernicon.pl, 160 jednostek waluty konwentowej.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-08-18